Dokumentuak
pdf
136.7 KB
2017·07·04
Ekimen sozio-kulturalen batzordean landutakoak: erretaularen errestaurazioa, udalekuen jarraipena, kirol ekintzak eskatzeko/aukeratzeko inkesta, kirol azpiegiturak, Marimurumendi-Kizkitza eta Anbientalia 21; Azpiegitura eta ingurumen batzordeko gaiak: Alegiko ranparen berri ematea, baserri bideetako diru laguntzen berri ematea eta ostatuko pleguak aztertzea eta proposamenak egitea; Komunikazio batzordean jorratutakoak: etxeetara telefono zerrenda, Goierriko Hitzarako festa iragarkiak eta web orria.
pdf
139.04 KB
2017·06·06
Ekimen sozio-kulturalen batzordean landutakoak: Itsasora Irteera, elizako erretaula, udaleku artistikoak, auzolana, ekaineko gazteen kontzertua, Korrika, ukendu eta xaboi tailerra eta San Juan bezpera; Azpiegitura eta ingurumen batzordeko gaiak: Alegiako ranpa, jolas parkea, komun eta dutxa, Udaletxeko radiadoreak eta baserri bideak; Komunikazio batzordean jorratutakoak: udaleku artistikoak, San Juan Bezpera eta ukendu eta xaboi tailerra.
pdf
146.65 KB
2017·05·23
Ekimen sozio-kulturalen batzordean landutakoak: maiatzeko irteera, elizako erretaula, Katilu eguna, Alegiako festak, Itsasoko festak, Ekaineko gazteen kontzertua, San Juan bezpera, ukendu eta xaboi tailerrak eta Korrika; Azpiegitura eta ingurumen batzordeko gaiak: ekipamendu informatikoa, konektibitatea, seinaletika eta tabloia eta buzoiak; Komunikazio batzordean jorratutakoak: web orria, Google-maps eta Herri Batzarra.
pdf
154.42 KB
2017·05·09
Ekimen sozio-kulturalen batzordean landutakoak: Kizkitza auzolanaren balorazioa, elizako erretaula, Katilu eguna eta Nafarroako Itsasorako irteera; Azpiegitura eta ingurumen batzordeko gaiak: Udal ekipamendua, Goiko Ostatuko analisia egiteko proiektua, Ostatua-Udaletxea eraikina, Alegiako proiektua, txatarrerian ukuilu bat egiteko baimena, Ur Kontsortzioa eta HAPOak; Komunikazio batzordean jorratutakoak: etxeetako data basea egitea, tabloien kokalekua zehaztu, GPSezko lokalizazioen mapa nola burutu aztertzea, web orriaren hurrengo pausoak, hurrengo Batzarra prestatzea (ekainaren 3an) eta Goierri Telebista.
pdf
142.39 KB
2017·04·25
Ekimen sozio-kulturalen batzordean landutakoak: Kizkitzako auzolanaren bukaera ematea eta hurrengoa aurreikustea, Katilu egunetarako jarduerak eta antolaketa zehaztea, maiatzeko irteera prestatzea eta udaleku artistikoei buruzko hausnarketak konpartitu eta erabakiak hartzea; Azpiegitura eta ingurumen batzordeko gaiak: Udal ekipamenduarekin jarraitzea, Aldundiko teknikariek Ostatu eta Goiko Ostaturako egindako proposamenak aztertzea, Alegiako ranpa, parkea, frontoiko ordenantzak eta argiteria eta parrokiarekin hitzarmena; Komunikazio batzordean jorratutakoak: etxeetako data basea egitea eta tabloien kokalekua, GPSezko lokalizazioen mapa nola burutu aztertzea, web orriaren hurrengo pausoak ematea, artxibo historikoarekin jarraitzea, hurrengo Batzarra prestatzea eta Goierri Telebista eta Goierriko Hitzarekin lehen harremanak zehaztea.
pdf
521.65 KB
2017·09·20 Udal osoko bilkura

2017ko ekainaren 28ko Batzarreko aktaren onarpena; Presidente jaunak eman dituen Ebazpenen berri ematea; 2017ko uztailaren 14ko datan Estatuko Toki Entitateko eta Erkide Autonomoen harremanetarako zuzendari orokorrak Itsasoko Udalak 207ko apirilaren 12an jarritako aurretiko errekerimendua ezeztatu eta Itsaso toki entitateen erregistroan inskribatzea ukatu zuena eta, erabakiaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsua aurkezteko proposamena onartzea; REDESA enpresarekin adostutako lankidetza hitzarmena sinatzeko proposamena onartzea; Sasieta Mankomunitatean parte hartzeko ordezkarien izendapen proposamena onartzea.

pdf
4.84 MB
2017·06·28 Udal osoko bilkura

2017ko apirilaren 11ko Batzarreko aktaren onarpena; presidente jaunak eman dituen Ebazpenen berri ematea; San Bartolome Parrokiarekin adostutako lankidetza-hitzarmena onartzea; Itsasoko Ostatuko zerbitzuen kudeaketa integralaren emakida kontratua berriro bi urtez luzatzeko proposamena onartzea; Itsasoko Udala, Goieki-Goierriko Garapen Agentziako partaide izateko proposamena onartzea; 2018ko jaiegun egutegi ofiziala osatzeko jai egun lokalak onartzea.

pdf
137.21 KB
2017·06·03 Herri batzarra
Itsasoko Udaleko Gizarte langilea den Almudena Carrillo Mateosek, Gizarte Zerbitzuen eskaintza eta
eskabideak egiteko prozedurak azaldu; Udal zerbitzu guztiak Itsason indarrean jartzeko prozesuan , egindakoak, egiten ari direnak eta egitekoak aurkeztu; GOIEKI Garapen Agentzian eta GOIERRI FUNDAZIOAn parte-hartzeko aukera aztertu da (UGGASAren eskaintzarekin alderatuz), eta 5 lantaldetan eztabaidatu ondoren, batzarkide guztien aldeko bozka emanez GOIEKI eta GOIERRI FUNDAZIOAn parte-hartzeko aldeko iritzia jaso da.
pdf
147.77 KB
2017·03·05 Herri batzarra
Martxoaren 3an, ostirala, Madrilgo Entitateen Erregistrotik Itsaso udalerri gisa inskribatzeko iritsitako ukapenaren aurrean zein egoeretan gauden azaltzea; Udala martxan jartzeko lehen pausoak noraino eman diren eta zein norabidetan adieraztea; Foru Aldundian aurkeztutako proiektu estrategikoak ezagutaraztea; Itsasori zuzenean eragiten dioten hainbat erakunde eta Mankomunitateren eskaintza eta lankidetza azaltzea; GOIEKI Garapen Agentzian parte-hartzeko hainbat arrazoiak partekatzea; Itsasoko Udalaren antolaketa eta batzorde lan-taldeen plangintzaren berri emateaz gain,parte-hartzeko gonbitea luzatzea; Herritarron eta udalaren arteko komunikazio aukerak aztertzea eta proposamen bat eskaintzea.
pdf
7.42 KB
2015·09·01 Araudia

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.